Tisztelettel meghívjuk 2007. december 21. /péntek/ 13.30 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére.
Az ülés helye: Tiszanána Fő út 139. Nyugdíjas Klub

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ 2008. évi közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és csatornadíjért fizetendő díj módosítása
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a bizottságok éves tevékenységéről

Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztők: Bizottságok elnökei

3./Tájékoztató az alpolgármester tevékenységéről

Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Kakuk Béla alpolgármester

4./ A képviselőtestületi munka értékelése
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

5./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester