Tisztelettel meghívjuk 2008. január 29-én /kedd/ 13,30 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ A 2008. évi munkaterv és rendezvénytervezetének megvitatása, elfogadása.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

2./ Az érvényben lévő önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, módosító javaslatok megvitatása és elfogadása.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Barcsik Ferenc ügyvezető igazgató

3./ A 2008. évi költségvetési menetrend és költségvetési tervezet ismertetése.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

4./ Javaslat Tiszanána Község Önkormányzat 4/2005. (II.1.) sz. határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatára.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

5./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester