Tisztelettel meghívjuk 2008. február 26. /kedd/ 13,30 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére.
Az ülés helye: Tiszanána Fő út 108/1 Körjegyzőség tanácskozó terme

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ Beszámoló az átmeneti időszak gazdálkodásáról
Előkészítésért és előterjesztéséért felelős: Dr. Tóth József

2./ A 2007. évi kköltségvetési rendelettervezet ismertetése. A javasolt bevételi és kiadási előírányzatok megvitatása és elfogadása. A többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre vonatkozó kihatásainak bemutatása.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

3./ Tiszanána Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzat megtárgyalása és elfogadása.

Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

4./ Az Önkormányzat szociális igazgatásról, szociális feladatokról szóló 2/2007. (II.21.) sz. rendeletének módosítására javaslat.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

5./ Kitüntetések, jutalmak (március 15., május 1., Pedagógus nap., Köztisztviselők napja, Semmelweis nap)

Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

6./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.

Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester