Tisztelettel meghívjuk 2008. március 25. /kedd/ 9.00 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére.
Az ülés helye: Körjegyzőség tanácskozó terme Tiszanána Fő út 108/1.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ A település közrendjének közbiztonságának helyzete. A rendörséggel kötött együttműködési megállapodás feladatai végrehajtásának elemzése, a feladatok megvitatása.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Simon István ralezr. örsparancsnok

2./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a községben működő civil szervezetek munkájáról. Az együttműködési megállapodás felfrissítése.

Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztők: Zsutai Sándor, civil szervezetek vezetői

3./ Az önkormányzat szociális feladatainak áttekintése, a feladatok meghatározása 2008, évre. Szociális Gyermekjóléti Családsegítő és Gyámhatósági tevékenységről szóló beszámoló megtárgyalása. Az aktívkorú rendszeres szociális segély felülvizsgálat.

Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

4./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester