Tisztelettel meghívjuk 2008. április 29-én /kedd/ 13,30 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ A 2007. évi költségvetési mérlegbeszámoló megvitatása. A vagyonkimutatás, a normatíva elszámolás, a címrend szerinti kimutatás a bevételekről és kiadásokról, a szöveges értékelés a gazdálkodás elemzéséről, az egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi kimutatás, – pénzmaradvány kimutatás és az átcsoportosítások elfogadása.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

2./ A 2007. évi pénzmaradvány megállapítása, felosztásának meghatározása.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

3./ Az önkormányzat 2008. évi kitüntetések odaítélése /Augusztus 20, Falunap, Október 6., Október 23., Január 12.,
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

4./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester