Tisztelettel meghívjuk 2008. május 27. /kedd/ 13.030 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére.
Az ülés helye: Körjegyzőség tanácskozó terme Tiszanána Fő út 108/1.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ Enter-Nána Kht 2007. évi mérlegbeszámolójának benyújtása és a 2008. I. negyedéves gazdálkodásának elemzése.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Barcsik Ferenc ügyvezető igazgató

2./ Beszámoló a Tiszanánáért és a Dinnyéshát Fejlesztéséért Közalapítványok 2007. évi tevékenységéről. Tájékoztató a 2008. évi feladatokról.

Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgárpolgármester

3./Tájékoztató az önkormányzati társulások éves mérlegbeszámolójáról.

Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgárpolgármester

4./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester