Államalapító István királyunk ünnepe. Mária Terézia országos ünneppé nyilvánította 1774-ben.
Szent István jobbjának tiszteletére először 1818-ban rendeztek ünnepélyes körmenetet.

Ehhez a naphoz köthető az aratási felvonulás megrendezése. A kalászokból kötött koszorút vivő lányokat a lovaskocsikkal követték a többiek. Első útjuk a templomhoz vezetett, ahol hálaimát mondtak az aratás befejezésére.
Az új kenyér ünnepe augusztus 20-a.
A néphit e naphoz kötötte a gólyák útrakelését, a málnaszedés idejét. E nap időjárásából következtettek az őszi gyümölcstermésre. Ha szép idő volt, bő termést várhattak.