Tisztelettel meghívjuk 2008. augusztus 26-án /kedd/ 13,30 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tiszanána Fő út 108/1

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ A település egészségügyi helyzetének vizsgálata. Tájékoztató a háziorvosi körzetek, a központi orvosi ügyelet és a fogorvosi tevékenységről. Beszámoló a védőnői körzetek tevékenységéről.

Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

2./ Az útfelújítás és építés valamint a közvilágítás helyzete.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

3./ Tájékoztató a foglalkozás helyzetéről.

Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

4./ Határozati javaslat előterjesztése az Erdőtelek-Kömlő-Tiszanána települések által létrehozandó közoktatási intézmény alapításáról, intézményi társulás létrehozásáról.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

5./ Az Erdőtelek_Kömlő-Tiszanána községek által létrehozandó új közoktatási intézmény közös fenntartására vonatkozó társulási megállapodás elfogadása.

Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

6./ Döntés az Erdőtelek-Kömlő-Tiszanána községek által létrehozandó új közoktatási alapító okirat elfogadása tárgyában.

Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

7./ Az Észak_Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételének megvitatása a szociális igazgatásról és szociális feladatokról szóló rendelet módosításához kapcsolódóan.

Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

8./ Az Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételének megvitatása a gyermekek pénzbeli és természetbeli ellátásáról szóló rendelet módosításához kapcsolódóan.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

9./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.

Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

10./ Döntés a csípősszúnyog gyérítés kémiai védekezésének igénybevételéről /állami támogatási keret kimerülése miatt a továbbiakban 100 %-os önkormányzati ömerővel kell megoldani igénybevétel esetén/..
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

11./ Az önkormányzat tulajdonát képező siófoki belterületi ingatlan vételi ajánlatának megtárgyalása.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

12./ A Szent Erzsébet Gyermekalapítvány kérelmének megvitatása.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző
Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

13./ A zárt ülésen 2 személlyel kapcsolatos ügy előterjesztésére kerül sor
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

Dr.Tóth József
Polgármester