REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás jászberényi és Dél-hevesi kistérségében lévő 32 település felhagyott szilárd hulladéklerakójának rekultivációja
című projekt előkészítő szakaszáról

A Jászság és Dél-Heves kistérség területén 2000-től a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás oldja meg a hulladék (szemét) kezelését (szállítás, ártalmatlanítás).
A Társulásnak a hulladékkezelés megoldása mellett további feladatai is vannak. Ezek közé tartozik, hogy a működési területén lévő települések felhagyott, már nem működő hulladéklerakóinak rekultivációját (szennyezett, elpusztult természeti táj helyreállítása) meg kell valósítania saját (a társult önkormányzatok önerejéből) vagy pályázati pénzből.

A Társulás 2007-ben pályázatot nyújtott be a „Környezet és Energia Operatív Programban (KEOP)” kiírt „KEOP – 2.3.0. A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című kiírásra. A pályázat nyert.
A pályázat 2 fordulóból, azaz 2 szakaszból áll:
I. forduló: előkészítő szakasz
II. forduló: megvalósítási szakasz
A Társulás az I. fordulóra (előkészítő szakasz) adta be a pályázatát, mely nyert, így a felhagyott hulladéklerakók rekultivációjának előkészítő munkálataira támogatást kaptunk.

Az előkészítő munkálatok a következő fázisból állnak:
• Meglévő települési bezárt hulladéklerakók rekultivációs tervinek felülvizsgálata, ahol kell, annak áttervezése
• A bezárt hulladéklerakók területéről lőszermentesítési szakvélemény elkészítése
• A bezárt hulladéklerakók területéről régészeti szakvélemény elkészítése
• Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítése
• Egyéb tanulmányok(talajmechanikai, növényesítési, stb…) elkészítése
• Második fordulóra való közbeszerzési csomag elkészítése, összeállítása
• Második fordulóra (megvalósítási szakasz) való pályázati anyag összeállítása, beadása

A rekultiváció előkészítő munkálatainak befejezéseként lesz beadva a fizikai munkálatok elvégzésére újbóli pályázat (II. forduló), mely sikeres szereplése esetén a bezárt hulladéklerakók rekultivációja 32 településen kezdődhet el. Ennek tervezett ideje: 2010 április-2012 április.

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulást alkotó – és így a rekultivációval érintett – települések a következők:
Alattyán, Jánoshida, Jászágó, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor, Átány, Boconád, Erdőteleki, Erk, Hevesi, Hevesvezekény, Kömlő, Pély, Tarnabod, Tarnaörs, Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány, Tenk, Tiszanána, Visznek, Zaránk.
(Jászivány település tagja a Társulásnak, de nincs felhagyott hulladéklerakója, ezért nem vesz részt a projektben)

A projekt előkészítő szakaszának költsége 69.804.050 Ft, melyből a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás önerőként 11.866.689 Ft-ot vállalt magára.

Tiszanána is tagja a Társulásnak, így a felhagyott szeméttelep felszámolása és a szennyezett, elpusztult természeti táj helyreállítása az Önök településen is meg fog valósulni várhatóan 2010-2011 között, sikeres II. fordulós pályázat esetén, amelyért most dolgozunk.

Fontos tényező a rekultiváció előkészületi szakaszában a lakossági hozzáállás kérdésköre is. Azon tény mellett, hogy a lakosság a felhagyott hulladéklerakók rekultivációját teljes mértékben támogatja, jelentős az is, hogy a felhagyott hulladéklerakó területére esetenként illegálisan hulladékot vittek ki helyi illetve szomszédos település lakói. Ez azonban Tiszanána település pályázatban való részvételét veszélyeztetheti, mivel a nem felhagyott hulladéklerakók rekultivációját nem támogatja a pályázat.

Amennyiben Önnek a saját településén lévő hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatban kérdése, véleménye vagy javaslata fogalmazódott meg, kérjük azt juttassa el a keop2301f0003@citromail.hu e-mail címre, vagy levélben a következő címre:

RÉGIO-KOM Társulás
„Rekultiváció”
Jászapáti
Velemi E. út 2.
5130

A munkálatok állásáról információ az Önök településének honlapjáról (www.tiszanana.hu) vagy a www.jaszapati.hu internetes oldalról szerezhető.

Urbán Csaba sk
projekt műszaki munkatársa