2007. 12. 10.

215/2007.(XII.I0.)sz. határozat alapján a fizikoterápiás kezeléssel kapcsolatosan a képviselőtestület úgy határozott, hogy 2008.január 2.napjától más formában működteti, tekintettel arra, hogy forráshiány miatt a korábbi működtetés nem folytatható. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy ajánljon fel bérbevételi lehetőséget 15 e Ft/hó bérbevétele mellett a tiszanánai háziorvosok, Dr. Bús András háziorvos, valamint Németh Mihályné• szakasszisztens részére. (Felajánlás megtörtént )

216/4007.(XII.10.)sz. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy 2008. január 1.napjátóI nem ad lehetőséget a szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság önkormányzatnál történő ledolgozására közérdekű munkában.

217/2007.(XII.10.)sz. határozattal a képviselő-testület úgy döntött; hogy az önkormányzat vállalja a Turisztikai Attrakció Fejlesztése című pályázat (ROP) gesztorságát.

218/2007.(XII.10.)sz. határozattal a képviselő-testület 5 igen, 3 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy Márkus Róbert Zsolt munkaügyi perében az önkormányzatot Dr. Tóth József polgármester képviselje.