2007. 06. 26.

114/2007.(VI.26.) számú határozattal a képviselő-testület 8 igen szavazattal a két ülés közötti időszakban végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadta.

115/2007.(VI.26.) számú határozattal a képviselő-testület 8 igen szavazattal a hozott határozatok végrehajtásának állásáról szóló tájékoztató elfogadta.

116/2007.(VI.26.) számú határozattal a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a 2007. június 30.-án megrendezésre kerülő országos tűzoltó versenyen felmerült költségekre az Önkéntes Tűzoltóság 2007. évi költségvetéséből 50ezer forint támogatási összeg kifizetésre kerüljön.

117/2007.(VI.26.) számú határozattal a képviselő-testület megtárgyalta az ÁMK oktató, nevelő munkájáról és kulturális tevékenységéről szóló beszámolót és 8 nem szavazattal úgy döntött, hogy azt nem fogadja el tekintettel arra, hogy a beszámoló túl szubjektív, szakmailag megkérdőjelezhető és személyeskedő.

118/2007.(VI.26.) számú határozattal a képviselő-testület 9 igen szavazattal a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi tevékenységéről, a cigányság helyzetéről, és a cigány szervezetek működéséről szóló tájékoztatót elfogadta. A képviselő-testület kinyilvánította, hogy a romanapi rendezvényre az önkormányzat pénzügyi támogatást nem tud nyújtani.

119/2007.(VI.26.) számú határozattal a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta, hogy az önkormányzat a Hevesi Kistérség Többcélú Társulásában tagként továbbra is részt vegyen és egyben kinyilvánította, hogy az önkormányzat a tagsággal járó kötelezettségeket vállalja.

120/2007.(VI.26.) számú határozattal a képviselő-testület megtárgyalta a Központi Orvosi Ügyelet működtetésére vonatkozó indítványt és 9 szavazattal úgy határozott, hogy a jelenlegi megoldáshoz hasonlóan továbbra is három településen működjön. A képviselő-testület azt az alternatív javaslatot támogatta, miszerint a KOÜ működtetéshez az önkormányzati kiegészítés mértéke 44,16 Ftlfő/hó legyen. Egyben a képviselő-testület javasolja, hogy a KOÜ továbbra is gépkocsivezetők nélkül működjön, ezáltal a költségek tovább csökkenthetőek.

121/2007.(VI.26.) számú határozattal a képviselő-testület 9 igen szavazattal elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy az önkormányzat Sarud község önkormányzatával 2008. szeptember O l-től társuljon az iskolai oktatás és az óvodai nevelés megoldásának érdekében.

122/2007.(VI.26.) számú határozattal a képviselő-testület megtárgyalta a kistérségi intézményhálózat átszervezésével kapcsolatos előterjesztést, és 9 igen szavazattal a “C” variációt támogatta, miszerint egységes iskola létrehozása- települések intézményeikkel társulnak egy középiskolával rendelkező településhez, ezen belül az önkormányzatok teljes részvételével kistérségi fenntartásban.

123/2007.(VI.26.) számú határozattal a képviselő-testület megtárgyalta Horváth Istvánné tiszanánai lakos ivóvíz hálózat bekötés támogatására irányuló kérelmét és egyhangúlag úgy döntött, hogy az önkormányzat rendkívül nehéz pénzügyi helyzetére tekintettel kérelmét nem tudja támogatni.

124/2007.(VI.26.) számú határozatával a képviselő-testület ismételten megtárgyalta Penti Gyula tiszanánai lakos kérelmét és 9 igen szavazattal úgy döntött, hogy a korábbi 68/2007.(III.27.)sz. határozatában foglaltakat továbbra is fenntartja ( Széchenyi út 146.sz. alatti lakóház ingatlan 200 Ft/m2 történő értékesítése, illetve az épület lebontása).

125/2007.(VI.28.) számú határozattal a képviselő-testület megtárgyalta a létszámcsökkentési pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést és egyhangúlag úgy döntött, hogy megbízza a jegyzőt és az alpolgármestert, hogy a hatályos létszámcsökkentési pályázat alapján igényeljék meg azokat a támogatásokat amelyet a költségvetési törvény biztosít. A pályázat benyújtásra került.