2007. 03. 27.

47/2007.(III.27.) sz. határozattal a képviselő-testület 6 igen és 2 tartózkodással elfogadta a Tiszanánai ÁMK Minőségfejlesztési Programját.

48/2007.(III.27.) sz. határozattal a képviselő-testület 7 igen és 1 tartózkodással tudomásul vette a két ülés közötti időszakban végzett munkáról szóló tájékoztatót.

49/2007.(III.27.) sz. határozattal a képviselő-testület 7 igen szavazattal tudomásul vette a hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

50/2007.(III.27.) sz. határozattal a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról szóló tájékoztatót.

51/2007.(III.27.) sz. határozattal a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a Horgászegyesület munkájáról szóló tájékoztatót.

52/2007.(III.27.) sz. határozattal a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a Dinnyésháti Falusi Turizmus Egyesület munkájáról szóló tájékoztatót. A pályázati önerő kifizetése céljából kölcsönadott 850 e Ft összeg visszafizetésének határidejét 2007. június 30. napjában határozta meg.

53/2007.(III.27.) sz. határozattal a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a Tiszanánai Vöröskereszt Szervezet munkájáról szóló tájékoztatót.

54/2007.(III.27.) sz. határozattal a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a település közrendjének, közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót.

55/2007.(III.27.) sz. határozattal a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2006.évi működéséről szóló beszámolót.

56/2007.(III.27.) sz. határozattal a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a Gyámhatósági, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok végrehajtásáról szóló 2006. évi beszámolót. A beszámoló 1 példányát a határozati kivonatai együtt az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Gyámügyi Irodájára megküldtük.

57/2007.(III.27.) sz. határozattal a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta az önkormányzat szociális tevékenységéről és a szociális feladatok áttekintéséről szóló beszámolót.

58/2007.(III.27.) sz. határozattal a képviselő-testület 8 igen és 1 tartózkodás mellett hozzájárult ahhoz, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által meghirdetett közmunka programban 7 fővel vegyen részt.

59/2007.(III.27.) sz. határozatnak megfelelően a polgármester az iskola épületének nyílászáró cseréjére a LEKI pályázatot benyújtotta, a pályázatok előminősítésére a Heves Városi Polgármesteri Hivatalban április 24-én sorkerült.

60/2007.(III.27.) sz. határozattal a képviselő-testület 6 igen és 3 tartózkodással elfogadta hogy a Hevesi Többcélú Kistérségi Társulás vegyen részt a “Partnerség az egészségért” c. pályázaton.

61/2007.(III.27.) sz. határozattal a képviselő-testület a Mozgáskorlátozottak Heves Város és Vonzáskörzete Egyesülete részére a 2007.évi költségvetés terhére 10e Ft összegű támogatást nyújtott.

62/2007.(III.27.) sz. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy a vak és gyengénlátó gyermekek megsegítésére az alapítvány által benyújtott kérelmet nem tudja támogatni.

63/2007.(III.27.) sz. határozattal a képviselő-testület 9 igen szavazattal úgy döntött, hogy az önkormányzat egy tiszanánai származású gyermek gyógyítására szervezett jótékonysági koncertre 10 db jegyet vásárol – ez meg is történt

64/2007.(III.27.) sz. határozattal a képviselő-testület 9 igen szavazattal hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat 2007.évi költségvetéséből az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 11 tagja részére 40 éves tűzoltó szolgálatért emlékérem mellé 4.000,- Ft, továbbá 1 tag 30 éves tűzoltó szolgálatért emlékérem mellé 3.OOO,-Ft összegű juttatást kapjon.

65/2007.(III.27.) sz. határozattal a képviselő-testület 9 igen szavazattal hozzájárult a csónakkikötő bővítéséhez azzal a feltétellel, hogy a feladat elvégzéséhez pályázatot kell benyújtani és csak sikeres pályázat esetén valósítható meg a beruházás. 66/2006.(ill.27.) sz. határozattal a képviselő-testület az ENTER-NÁNA KHT ügyvezető igazgató munkabérét 2007.március l. napjától 167.000,- Ft/hó összegben állapította meg.

67/2007.(III.27.) sz. határozattal a képviselő-testület megtárgyalta Kiss Gábor és Benkocs Istvánné tiszanánai lakosok kérelmét és 7 igen, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a közterületek kaszálását az ENTER-NÁNA KHT a megszabott térítés ellenében végezze el.

70/2007.(III.27.) sz. határozattal a képviselő-testület 6 igen, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett támogatta Dr. Somogyi Erzsébet háziorvos kérelmét, miszerint a Fő út 16l. sz. lakóingatlanhoz kerítésdrótot és oszlopokat megvásárolhassa és a megvásárolt anyagok ellenértéke lakbérbeszámítással kerüljön kompenzálásra. A munka elvégzését az ENTER-NÁNA KHT május 15.napjáig megcsinálja.

71/2007.(III.27.) sz. határozatnak megfelelően a dinnyésháti út két végére a súly és sebességkorlátozó táblák kihelyezésre kerültek.