2007. 11. 27.

201/2007.(XI.27.)sz. határozattal a képviselő-testület 10 igen. szavazattal elfogadta a két ülés,. közötti időszakban végzett munkáról szóló tájékoztatót.

202/2007.(XI.27.)sz. határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a hozott határozatok végrehajtásáról szóló határozatot.

203/2007.(XI.27.)sz. határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta az önkormányzat és intézményei 2007.évi I-III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést.

204/2007.(XI.27.)sz. határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta az ENTER NÁNA KHT 2007.évi % éves gazdálkodásáról szóló beszámolót.

205/2007.(XI.27.)sz. határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta az önkormányzat és intézményei 2008.évi költségvetési koncepcióját. A képviselő-testület az előterjesztésben megfogalmazott alapelvekkel egyetértett. A 2008.évi költségvetés tervezése a koncepció alapján folytatható és a Magyar Köztársaság 2008.évi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott határidőig gondoskodni kell az önkormányzat költségvetési rendeletének előterjesztéséről.

206/2007.(XI.27.)sz. határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a Sütő András Általános Iskola alapító okiratának módosítását, miszerint a Hevesi Zeneiskolával tervezett megállapodási szándék visszamenőleges hatállyal 2007. szeptember 1.napjával az alapító okiratból törlésre került.

207/2007.(XI.27.)sz. határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal hozzájárul ahhoz, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás koordinálásával 2008.január 2-től induló közmunka programban az Önkormányzat 15 fővel részt vegyen.

208/2007.(XI.27.)sz. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Magyarország Kézikönyvben nem kíván megjelenni.

209/2007.(XI.27.)sz. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy Cégreferens Kézikönyvet nem rendeli meg.

210/2007.(XI.27.)sz. határozattal a képviselő-testület 10 igen szavazattal úgy döntött, hogy 1 db közvilágítási lámpatest felszerelését a Varrodához bevezető útszakasz egyik oszlopára megrendeli az ÉMÁsz Zrt-től.

211/2007.(XI.27.)sz. határozattal a képviselő-testület 9 igen, 1 ellenszavazattal úgy határozott, hogy Szilveszter napjára bérbe adja az önkormányzat tulajdonát képező Fő út 139.sz.alatti Nyugdíjas Klubot. A bérleti díjat 15.000,- Ft összegben állapította meg.

212/2007.(XI.27.)sz. határozattal a képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy Dr.Huszár Eszter ügyvéd heti egyszeri alkalommal az önkormányzat épületében ügyfélszolgálatot tartson.

213/2007.(XI.27.)sz. határozattal a képviselő-testület megtárgyalta a Tiszanánai Öregfiúk Focicsapatának kérelmét és 8 igen, 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a csapat részére a tornacsarnok térítésmentes használatához nem járul hozzá. 214/2007.(XII.I0.)sz. határozat alapján a Dr. Búzás Imréné által felajánlott eszközök megvásárlásra kerültek 250.000,- Ft értékben.