Az 1990. évi LXV.tv. 12.§.(2) bekezdésében, továbbá az SZMSZ 10-11.§-ban biztosított jogkörömnél fogva a Képviselő-testület ülését összehívom.

Az ülés ideje: 2009. augusztus 25. /kedd / 13.30 óra Az ülés helye: Körjegyzőség Tiszanána, Fő út 108/1.