175/2009.(VIII.29.) Kormányrendelet szerint  Tiszanána Község Önkormányzata közzéteszi a
Enter –Nána KFT  gazdasági társaság adatait:
Név : Enter-Nána Építőipari és Szolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezése Enter-Nána KFT
Cím : 3385 Tiszanána, Fő  út 108/1.
Vezető  tisztségviselő:  Barcsik Ferenc  ( anyja neve: Sáfár Lídia)
Tisztsége : ügyvezető
Munkabére : 217.000,-Ft /hó
Felügyelő bizottsági tagok :
Halász Béláné    ( an. : Tar Ilona)
Szalárdy László  ( an.: Vízhányó Erzsébet Margit)
Suba Józsefné    ( an.: Kecső Terézia)
Megbízási díj : társadalmi megbízatásban, díjazás nélkül látják el.

175/2009.(VIII.29.) Kormányrendelet szerint  Tiszanána Község Önkormányzata közzéteszi az Enter –Nána KFT  gazdasági társaság adatait:

Név : Enter-Nána Építőipari és Szolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezése Enter-Nána KFT

Cím : 3385 Tiszanána, Fő  út 108/1.

Vezető tisztségviselő: ifj. Sallós Károly

Tisztsége: ügyvezető

Munkabére:

Felügyelő bizottsági tagok :

Halász Béláné (an. : Tar Ilona)

Szalárdy László (an.: Vízhányó Erzsébet Margit)

Suba Józsefné (an.: Kecső Terézia)

Megbízási díj : társadalmi megbízatásban, díjazás nélkül látják el.