2007 októberében határozta el Kömlő Község Önkormányzat képviselő testülete, hogy benyújtja pályázatát az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjához „A jövő Gárdonyija – Kömlő jövője” (ÉMOP-4.3.1/2F-2f-2009-0032) címmel. A kétfordulós pályázat sikeres volt, így a közbeszerzés lefolytatása után 2009 és 2010 évben európai uniós támogatásból újulhat meg az Iskola régi szárnya és épülhet meg a bővítmény. A munkálatok idén novemberben kezdődtek el, az eddigi történésekről, a jelenlegi és a várható helyzetről december 8-án tartott sajtótájékoztatót az önkormányzat, melyet a hivatalos Nyitóértekezlet követett.
A Községháza nagytermében megjelent meghívott vendégeket és érdeklődőket Német István polgármester köszöntötte, kiemelve, hogy az elmúlt 4 év alatt az Önkormányzat számos hazai és uniós pályázat segítségével fejlesztette a település intézményeit és közszolgáltatásait. A közoktatási intézmény épületének felújítása jelentős szerepet tölt be a településen élő halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek életében, illetve a pedagógusok munkáját is jelentősen segíti. Köszöntötte Godó Lajos országgyűlési képviselőt, Csabáné Hegedűs Anna tervezőt, Király László műszaki ellenőrt, a közoktatási tárulás társtelepülésének polgármesterét Dr. Tóth Józsefet, Juhász Lászlót a kivitelező Juhász 99 Kft ügyvezetőjét, Márkus János András projektmenedzsert.
Ezután Godó Lajos méltatta a kömlői és környékbeli települések munkáját a pályázatok terén, elmondta, hogy a dél-hevesi térségbe közel 2 mrd Ft érkezett a közoktatás fejlesztésére és kiemelte Kömlő szerepét a térségi Fűtőmű projekt kapcsán is. Sikeres lebonyolítást és projektmegvalósítást kíván az érintetteknek, majd hangsúlyozta az összefogás, ezenbelül a lokálpatriotizmus fontos szerepét.
Márkus János András projektmenedzser részletes tájékoztatást adott a projekt előkészítési feladatairól, majd a megvalósítás lépéseit mutatta be. Az előzményekről elmondta, hogy egy éveken át tartó hosszú közös gondolkodás eredménye a pályázat benyújtása, hiszen egyre nagyobb gondot okozott az épületek romló állapota, illetve a növekvő rezsiköltségek előteremtése.
A projekt során sor kerül az épület fűtési rendszerének, víz, szennyvíz és villamos hálózatának korszerűsítésére, a hideg és meleg burkolatok cseréjére a tantermekben és a folyosókon, az épület akadálymentesítésére, a lift beépítésére, valamint az elöregedett nyílászárók cseréjére. Az energiatakarékos megoldások között a hőfokszabályzók és a víztakarékos öblítőtartályok felszerelése, a nyílászárók cseréje és a homlokzati hőszigetelések elkészítése történik.

Az oktató-nevelő munkát segítve a tartalmi fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzésére is sor kerül, többek közt tantermi és egyéb kiegészítő bútorok, szemléltető és készségfejlesztő eszközök, sporteszközök érkeznek.

Az infrastrukturális fejlesztésekkel párhuzamosan egy TÁMOP pályázatban elnyert támogatással, ill. az abból megvalósuló pedagógiai képzésekkel megvalósulhat az intézményben a tartalmi fejlődés is.

A felújítás kivitelezésének befejezési határideje 2010. május 31.

A továbbiakban Király László műszaki ellenőr tartott előadást az építkezéseken zajló eddigi munkafolyamatokról, majd a tájékoztató résztvevői Juhász úr kalauzolásával bejárhatták az építési területeket és meggyőződhettek arról, hogy milyen ütemben haladnak a munkálatok.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Sajtóközlemény - Közoktatásfejlesztés

Sajtóközlemény - Közoktatásfejlesztés