Tiszanána-Kömlő  Általános Iskola és Óvoda Tiszanánai Tagóvodája Napköziotthonos Óvoda Óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3385 Tiszanána, Fő út 116.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi tevékenység, illetve az ezzel járó adminisztratív feladatok jogszabályban előírt teljes körű ellátása.