„Boldog az, ki jeles célját izzadva eléri,
Bármily munka legyen, súlyát megbírni törekszik,
Állhatatosságát jutalommal örömre tetézett
Végezet ingerli, s más több munkákra vezérli.”
/Vörösmarty/

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben
TÁMOP – 3.1.4/08/2

Kompetencia alapú oktatás bevezetése Tiszanána Község oktatási intézményeiben
TÁMOP – 3.1.4 – 08/2 – 2009 – 0232

Iskolánk pályázat révén részt vett a 2009/2010-es tanévben a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 3.1.4 – 08/2 számú „Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben” című pályázat megvalósításában.

Mi a kompetencia?
Egyszerűen fogalmazva: képességek, készségek, amelyek hozzájárulnak, hogy az ismereteinket, tudásunkat alkalmazni tudjuk a mindennapokban, a folyamatosan változó világban.

Mi a pályázat célja?
Hozzásegítse a diákokat az életen át tartó tanulás megalapozásához, a munkaerő-piac igényeihez való rugalmas alkalmazkodáshoz.

Mit kell tennünk?
Képessé kell tennünk a diákokat a kapott ismeretek alkalmazására, gyakorlati hasznosítására.
A fentiek eredményes megvalósításához a pályázat keretén belül tanulóink tankönyvcsomagot, szemléltető eszközöket kaptak.

Mindez mire jó?
Régi: az ismeretek egy idő után elavulnak.
Új: az ismeretek elavulnak, de a tanulási módszer nem, mindig használható.
A megújult módszerekhez a nevelőknek is meg kell újulni, nekik is tanulni kell. Szaktanácsadók segítik munkájukat.
Tanfolyamokon vesznek részt.
Jó gyakorlatokat vesznek át olyanoktól, akiknél már működik a rendszer.
Új módszerekkel, új tanulási formákat valósítanak meg.
Az új módszerek bevezetéséhez várjuk és igényeljük a szülők segítségét. Eredményt csak a pedagógus, gyermek és a szülő együttes munkája hozhat.
A megújult tanítási módszerekkel párhuzamosan a tárgyi feltételek is javultak. 4 tanteremmel, fejlesztő szobával, szertárral bővült iskolánk. Kicserélésre kerültek a nyílászárók, tetőszerkezet, villanyhálózat, kifestették és marmóleum borítást kaptak a tantermeink. Mozgássérült tanulóink közlekedhetnek.
A munkák még folynak, de remény van arra, hogy augusztus  15-re megtörténik az átadás.
A fejlesztés hozzájárul Kömlő község oktatási feltételeinek javításához, a korszerű és hatékony oktatási feltételrendszer megteremtéséhez.

Besenyei János
igazgató

Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben” című pályázatban.
A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.
A kompetencia alapú oktatás bevezetésével azt szeretnénk elérni, hogy tanulóink a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek. Ennek érdekében a programban résztvevő pedagógusok vállalták, hogy az ehhez kapcsolódó képzéseket elvégzik, s tudásukat, tapasztalataikat megosztják egymással, s folyamatos önképzéssel fejlesztik módszertani-szakmai ismereteiket. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy iskolánkban az új, korszerű tartalmakat és módszertanokat következetesen alkalmazzuk.