„Becsüld meg a kezdőt, ő semmi, de még minden lehet.”
Forbáth Imre

Tiszanána-Kömlő Általános Iskola és Óvoda Kömlői Tagóvodája
Kömlő

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben
TÁMOP – 3.1.4/08/2
Kompetencia alapú oktatás bevezetése Tiszanána Község oktatási intézményeiben
TÁMOP – 3.1.4 –08/2 – 2009 – 0232

Mi hívta életre a projekt kidolgozását?

A pedagógiai munkánk megújításának szükségességét és lehetséges irányát az alábbiak határozzák meg.
Az óvodánkban magas az etnikumhoz tartozók száma. A gyermekek 4-6 éves korban kerülnek az intézményes nevelés keretei közé. A családokban, sok esetben az alapszocializálás sem történik meg, hiányoznak a higiéniai ismeretek, az alkalmazkodás és szabályok elfogadásának szándéka és képessége.

Az óvónők képzése indokolttá vált, mely a TÁMOP 3.1.4 pályázaton belül megtörtént.

Célul tűztük ki:

 • A közös gondolkodásra képes nevelőtestület kialakítását,
 • A gyermekek megismerésének és fejlesztésének szakszerűsítését,
 • A gyerekek szocializációs lemaradásának pótlását,
 • Kompetencia fejlesztés általánossá tételét,
 • Az óvónők módszertani kultúrájának fejlesztését,
 • A szülőkkel való együttműködés, kapcsolattartás javítását.

Az Európai Uniós TÁMOP 3.1.4.- 08/2. számú pályázat lehetőséget adott mindezek megvalósítására.

Mit valósítottunk meg?

 • Tanult ismeretek alkalmazása a gyakorlatban.
 • Kompetencia fejlesztés a gyakorlatban történő kipróbálása, saját út keresése.
 • Egyéni fejlesztés tervezése, a kidolgozott tartalmi és formai követelmények szerint.
 • Tanulásszervezési módszer-kooperatív- bevezetése és alkalmazása.
 • Az óvoda nevelési programjának kiegészítése a kompetenciafejlesztési feladatokkal.
 • A szülők tájékoztatása a fejlesztő folyamat eredményeiről, együttműködési lehetőségek feltárása.
 • Belső képzés, az egymástól tanulás megerősítése, a szakmai tapasztalatok elemzése, megoldások, elvi irányok rögzítése.
 • Jó gyakorlat átvétele más óvodától, egymástól tanulás rendszeressé tétele.
 • Belső innovációs folyamat kidolgozása.
 • Kompetencia alapú programcsomag bevezetése a bevont óvodai csoportokban.
 • Három hetet meghaladó, az egész óvodát érintő projekt megszervezése.
 • Témahét megszervezése a bevont csoportokban.

Lakatos Istvánné óvodavezető
Sztankovics Éva szakmai vezető

Projektzáró gondolatok
Óvodánk, a Tiszanánai Önkormányzat pályázata révén részt vehetett a 2009/2010-es tanévben a TÁMOP 3.1.4.-08/2. számmal jelzett a „Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben” című pályázat megvalósításában.

Mit nyertünk a pályázat révén?
Gyermekeink: Az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességeik, kulcskompetenciák egyénre szabott intenzív fejlesztését, megerősítését, az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak az átlagosnál is erőteljesebb érvényesülését.

Pedagógusaink: A jelenleg is magas szintű szakmai felkészültségű óvónőink nagy óraszámú tanfolyamokon lehetőséget kaptak a legkorszerűbb tanulásszervezési eljárások elsajátítására, módszertani kultúrájuk továbbfejlesztésére.

A pályázat lehetőséget biztosít a pedagógusok jelentős szellemi innovációjának külön díjazására, valamint más intézmények bevonásával a kölcsönös tapasztalatszerzésre is.

Mindezek sikeresen megvalósultak, amelyhez köszönjük a tisztelt szülők támogató segítségét is, mint ahogy azt az eddigiekben is megkaptuk óvodánk és a szülői ház harmonikus együttműködése során.

Kakuk Béla
főigazgató

„ Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét,
Szaporítja tapasztalatait.
Ő azt hiszi: csak játszik.
De mi már tudjuk, mire megy ki a játék.
Arra, hogy a világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny gyermek váljék belőle.”
Varga Domokos

Három hetet meghaladó projektterv: Mikulásparti


Témahét: Farsang az óvodánkban.

Kompetencia alapú programcsomag bevezetése
Kömlő község óvodájában.
Projekt időtartama: 15 hónap (2009.06.01- 2010.08.31. )

Kedvezményezett: Községi Önkormányzat Tiszanána
3385 Tiszanána, Fő út 108/1.

A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 63.871.512,-Ft
Kiadja: Tiszanána- Kömlő Általános Iskola és Óvoda
3385 Tiszanána, Hunyadi út 1.
tel.: 36/566-018
e-mail.:altisk.tiszanana@freemail.hu