Kompetencia alapú oktatás bevezetése Tiszanána Kömlő  Község oktatási intézményeiben.
Projekt időtartama: 15 hónap (2009. 06.01 – 2010.08.31.)
Kedvezményezett: Községi Önkormányzat Tiszanána
3385 Tiszanána, Fő út 108/1.
A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 63.871.512,- Ft.
Kiadja: Tiszanána  Község Önkormányzata
3385 Tiszanána, Fő út 108/1.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben
TÁMOP – 3.1.4/08/2
Kompetencia alapú oktatás bevezetése Tiszanána Község oktatási intézményeiben
TÁMOP – 3.1.4 – 08/2 – 2009 – 0232

Tisztelt Tiszanánai és Kömlői Lakosok!

Engedjék meg, hogy e kiadványon keresztül ismertessem  Önökkel az oktatási intézményeink felújításához kapcsolódó kompetencia alapú oktatás bevezetését.

Úgy gondolom,Önök előtt is ismert,mennyire időszerű volt településeink óvodáinak és iskoláinak megújítása.Tudom,hogy nagy érdeklődéssel figyelték oktatási intézményeink munkáját,nevelő tevékenységét,hiszen tisztában vannak  vele,hogy gyermekeik óvodáztatása,iskoláztatása létkérdés,mivel egyre igényesebb munkaerőpiacon kell megtalálniuk önmegvalósításuk és létfenntartásuk célját.

A minőségi közoktatás közös ügyünk

Mindannyiunk érdeke ,hogy gyermekeink olyan iskolában tanuljanak, ahol egyéni képességeiket messzemenőkig figyelembe véve oktatnak, és mégis azonos esélyekkel indul minden diák. E feltétel megteremtése – jól tudjuk – pénzbe kerül. Ezért volt  annyira  fontos,hogy részt vegyünk az NFÜ által kiírt TÁMOP 3.1.4./08./2. jelű „Kompetencia alapú oktatás,egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben”című pályázaton.
Tiszanána Község  Önkormányzata  63.871.512,-Ft támogatást kapott a Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ keretén belül.A projek–szerződésben meghatározott- befejezésének időpontja 2010.08.31.
Kulcskompetencia területek fejlesztésére,oktatási programok és taneszközök bevezetésére,adaptációjára,a szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítására,illetve az intézményi innováció megvalósítására lehetett pályázni.
Az érintett intézményekben /Tiszanána,Kömlő óvoda, iskola/ a kompetencia alapú programcsomagok adaptációja befejeződött, a hozzájuk tartozó tanmenetek,implementációk elkészültek.
A kötelező továbbképzéseket a pedagógusok eredményese elvégezték.,

A feladatellátási helyeken az új tanulásszervezési eljárások bevezetése a tervezettnek megfelelően befejeződött. Az intézményi innovációk elkészültek, a „Jó gyakorlat” átvétele megtörtént. A pedagógiai programok módosításra, az új tartalmak beépítésre kerültek, az öt évre szóló kötelező fenntartás biztosított.    
Az infokommunikációs taneszközök, digitális tananyagok tanítási folyamatba építése rendszeres volt.   

A projekt célja és várható eredményei

A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges,az egész életen át tartó tanulás mrgalapozását szolgáló képességek fejlesztése.

A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése.

A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése.

Az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése.

Köszönöm figyelmüket!

Tisztelettel: Dr.Tóth József
polgármester