Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben
TÁMOP – 3.1.4/08/2

Kompetencia alapú oktatás bevezetése Tiszanána Község oktatási intézményeiben
TÁMOP – 3.1.4 – 08/2 – 2009 – 0232

Kompetencia alapú oktatás bevezetése
Tiszanána Község oktatási intézményeiben.
Projekt időtartama: 15 hónap (2009. 06.01 – 2010.08.31.)

Kedvezményezett: Községi Önkormányzat Tiszanána
3385 Tiszanána, Fő út 108/1.

A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 63.871.512,- Ft.
Kiadja: Tiszanána – Kömlő Általános Iskola és Óvoda Tiszanánai Tagóvodája
3385 Tiszanána, Fő út 116.
tel.: 36/366-035
e-mail.: tunderkertovi@citromail.hu

A kompetencia alapú óvodai programcsomag sajátos elemei

Óvodánkban 2009-ben az infrastrukturális fejlesztésekkel párhuzamosan a TÁMOP 3.1.4  pályázatban elnyert támogatással, illetve az abból megvalósult pedagógiai képzésekkel megvalósulhatott az intézményben a tartalmi fejlődés is és bevezetésre került a kompetencia alapú oktatás.
A kompetencia alapú óvodai programcsomagban található játék ajánlások, témák-és tématervek óriási segítséget jelentenek a napi differenciált fejlesztés megvalósítása során.
A programcsomag az által, hogy részletesen- három szintre- lebontja a különböző készség-, képességfejlesztési területeket, hogy konkrét ötleteket ad az ismeretszerzésre, kísérletezésre, tapasztalatszerzésre, nagyban segíti a tudatos tervező munkát, ezáltal az egyes gyermek szintjének megfelelő fejlesztést.

A pedagógiai fejlesztés feladata olyan választható témák (komplex fejlesztési tervenként), tevékenységi körök (játék, munka, tanulás), szervezeti keretek (frontális, csoportos, egyéni), differenciálási eljárások (szervezési módok és/vagy feladatrendszerek) és munkaformák (frontális és csoportmunka, ezen belül homogén, illetve heterogén csoport, valamint egyénre szabott munka) ajánlása, amelyek a pedagógiai fejlesztés célját szolgálják.

Nagyon fontos, hogy mindig a készség-, képességfejlesztést vesszük alapul, és ehhez rendeljük hozzá az ismeretszerzés anyagrészét, tehát nem „tananyagot tanítunk”, nem „tantervet valósítunk meg”, hanem az egyes gyermeket fejlesztjük önmagához képest- lehetőségek szerint egyéni, illetve mikrocsoportos foglalkoztatási formában.
Ez a tervezés az óvodapedagógus tudatosságát feltételezi. Természetesen a gyermekek ebből semmit nem érzékelnek, ők az egyéni szintjüknek megfelelő, differenciált játékban, nevelésben, fejlesztésben részesülnek, és a mindennapok során nem tudják, hogy most hátrányos helyzetű vagy SNI-s felzárkóztatást, esetleg tehetségfejlesztést végez velük az óvodapedagógus.

Projektzáró gondolatok

Óvodánk, a Tiszanánai Önkormányzat pályázata révén részt vehetett a 2009/2010-es tanévben a TÁMOP 3.1.4.-08/2. számmal jelzett a „Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázat megvalósításában.

A pedagógiai fejlesztés folyamatának várható eredményei

  • Az óvodapedagógia hiányként megítélt területeinek pótlása, kidolgozása, a fejlesztési irányvonal megjelölése.
  • Komplex szemléletváltás a tesztelő, adaptáló óvodapedagógusok körében.
  • Olyan eszmerendszer kialakulása, amely átláthatóvá teszi az óvodai nevelés cél- és feladatrendszerét.
  • Alapvető kultúrtechnikák megfogalmazása, amelyek a gyermekek iskolai beilleszkedését segítik.
  • Olyan mérési, fejlődést nyomon követő eljárásrendszer kidolgozása, amely a gyermekek cselekvésébe, játékába ágyazottan figyelhető meg.
  • Visszacsatolás a célokhoz és a feladatokhoz.

A programcsomag egésze a kompetens személyiség alakítására, komplex fejlesztésére törekszik oly módon, hogy maga az óvodapedagógus is kompetensen „kezelhesse” a programcsomag tartalmát, módszertanát. A programcsomag anyaga bármikor továbbfejleszthető, folyamatosan alakítható, alkalmas az egész életen át tartó tanulás megalapozására, úgy, hogy figyelembe veszi az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságait, főbb tevékenységi köreit.
A fentieket elkötelezett, kreatív, kiváló szakértelemmel rendelkező óvodapedagógusok valósítják meg.

Szeretnénk megköszönni a Tisztelt Szülők támogató segítségét, türelmét, megértésüket az építkezéssel járó problémák miatt, de az eredmény önmagáért beszél.

Az óvoda nevelőtestülete nevében
Szalárdy Lászlóné
óvodavezető

„ Keresem minden gyermek sajátos titkát, s magamtól kérdezem, hogyan segíthetném, hogy önmaga lehessen.”
(Janus Korczak)