Tiszanána-Sarud községek körjegyzője tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a Köztársasági Elnök 2010. október 3-ra tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját.

A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2010. aug. 16. – aug. 19. között kell megküldeni a választópolgároknak. A névjegyzéket augusztus 18-től augusztus 22-ig közszemlére kell tenni.

Igazolást személyesen, vagy meghatalmazott útján október 1-én 16.00 óráig lehet kérni.

A helyi választási bizottság valamint az új szavazókörök kialakítása során létrehozott szavazatszámláló bizottság választott tagjait augusztus 22-ig kell megválasztani.

A választási bizottságok megbízott tagjait legkésőbb szeptember 17-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.

A választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart.

Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet, illetve legkésőbb ugyanezen időpontig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál. A jelöltnek, illetőleg jelölő szervezetnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket szeptember 6-án 16.00 óráig meg kell semmisítenie.

Az ajánló szelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az illetékes választási iroda 2010. október 3-án megsemmisíti.

A HVB a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján 2010. október 4-ig összesíti a szavazatokat és megállapítja a választás eredményét.

A szavazó lapokat a körjegyzőség hivatalában 2011. január 1-ig meg kell őrizni és ezt követően a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – meg kell semmisíteni.

A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását 2010. augusztus 9-ig kell kitűznie a helyi választási bizottságnak.

A helyi választási bizottság megbízott tagjait a kisebbségi jelölő szervezetek szeptember 17-én 16.00 óráig jelenthetik be.

A jelölteket legkésőbb szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási bizottságnál.

Tiszanána, 2010. július 26.

Dr. Joó István
HVI vezető