Tiszanána-Kömlő Általános Iskola és Óvoda a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tiszanána-Kömlő Általános Iskola és Óvoda Tiszanánai Székhelyiskolája Általános Iskola Tiszanána angol-számítástechnika-rajz szakos tanár munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Heves megye, 3385 Tiszanána, Hunyadi út 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Angol, számítástechnika, rajz tanítása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.