Tiszanána-Kömlő Általános Iskola és Óvoda Főigazgatója a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tiszanána-Kömlő Általános Iskola és Óvoda Kömlői Tagiskolája Általános Iskola Kömlő Történelem-földrajz szakos tanár munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Heves megye, 3372 Kömlő, Fő út 18-20.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Földrajz-történelem szak tanítása, osztályfőnökség.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.