Tiszanána Község Önkormányzat  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tiszanána-Kömlő Általános Iskola és Óvoda Kömlői Tagiskolája Általános Iskola Kömlő német-bármilyen szakos tanár munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2010. 09. 01. – 2011. 06. 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Heves megye, 3372 Kömlő, Fő út 18-20.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Német nyelv oktatása, osztályfőnökség.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.