Összehangolt olvasáskultúra -infrastruktúra fejlesztés az élethosszig tartó tanulás érdekében” című  TÁMOP 2.3.4-9/1-2010-0021 pályázat megnyitójára került sor a gesztor intézményben Gyöngyösön 2011. január 27-én a Károly Róbert Főiskola Könyvtárában, ahol a konzorciumban résztvevő önkormányzatok képviselői elmondták, mit jelent településük életében ez a projekt. Kakuk Béla Tiszanána alpolgármestere hangsúlyozta:

A könyvtár célja minden korszakban ugyanaz marad: beszerzi őrzi és hozzáférhetővé teszi a tudást és az információt, a megszerzett tudást rendszerezi és tovább adja az utókornak. A technikai forradalom sem hozott létre új könyvtár típust, csak a hozzáférés lehetőségét adta. A klasszikus és korszerű működést szeretnénk harmonizálni. Céljaink között fő helyet foglal el a település lakosságmegtartó képességének növelése, az igényesebb lakossági kultúra megteremtése, az évezredes értékstandardok favorizálása. Megmutathatjuk nemzeti értékeinket, amely értelmesebben szórakoztat, mint az amerikai kulturális szemét. Reméljük lakosságunk nem jelentéktelen része is képes lesz a “bikicsunáj” szintű műveltségét meghaladni értelmes programjaink hatására. Jelenleg az elektronikus könyvek áruk miatt sem pótolhatják a hagyományos könyvtári működést. A tudomány és a kultúra része –  sajnos egyre halványodó része.
Reméljük a projekt nyújtotta lehetőségek kapcsán exponálni tudunk a mai autentikus és egyúttal praktikus ismeretekre. A pályázat anyagi lehetősége biztosít magasan képzett szakemberek bevonását is biztosítja, valamint korszerű technikai prezentációra. Lehetőséget kaptunk az évtizedek óta leépülő kulturális tér visszaépítésére.
Az atomizált  civil társadalom közösségi szerveződését is elősegítheti a program megvalósítása. falunk legszebb épületében – könyvtárunknak – jelenlegi felújítása tovább növelheti a projekt értelmes célkitűzéseit.

TÁMOP 2.3.4-9/1-2010-0021