Aláírásra került az ÉMOP -3.2.1/C-2f-2009-0014  “Tiszanána község belterületi vízrendezése”  című pályázat szerződése, 2011. február 24-én. A helyi önkormányzat részéről  jelen volt dr. Tóth József polgármester, a Magyar Aszfalt Kft egri területi igazgatóságát Vidó Zoltán képviselte, ellenjegyezte Dr. Joó István közjegyző.

Tiszanána község belterületi vízrendezése

Tiszanána község belterületi vízrendezése

Tiszanána község belterületi vízrendezése