A kiskörei Városi Könyvtár által meghirdetett szavalóversenyre konzorciumi tagonként 3 alsós illetve 3 felső tagozatos diák nevezhetett a versenyre.

A kötelező versek: alsó tagozatban: József Attila: Kedves Jocó, míg a felsősöknél József Attila : A számokról című versét kellett megtanulni.  A tiszanánai általános iskolából,
– Németh Teréz: 2.o.  (Fecske Csaba: A tojás)
– Fülöp Virág: 3.o. (Erdős Virág: Négyeshatos)

– Fejes Zoltán 8.o. (Romhányi_ Focimeccs) című versekkel
indultak a megmérettetésen.
Fülöp Virág 3. osztályos tanuló, 3. helyezést ért el az alsósok között. Nagyon szépen szerepelt Németh Terike, aki szinte a legkisebb volt a versenyzők sorában. A jó hangulatú összejövetelen  mindenki nyert, hisz egy kellemes élménnyel gazdagodtunk. Kortárs magyar költők, humoros, kedves verseit elevenítették föl a nebulók, maradandó emlékeket szerezve mindenkinek.

A VERS NAP a tiszanánai iskolában folytatódott ahol egy délutánt töltöttünk a szebbnél szebb versek társaságában. A felkészítő pedagógusok különleges versválasztása, a gyerekek előadásmódja dicséretet érdemel. Az előadások bírálatában Orbán Károly tanár, Lakatos Csilla iskolai szociális munkás, és Tóth Gáborné könyvtáros vettek részt. Pontozási szempontok alapján, magabiztos szövegismeret, hangsúlyozás, artikuláció, hangképzés és előadásmód, korosztályának megfelelő versválasztás szerint, a 20 fős versmondók közül első helyezésben Fülöp Virág részesült, 2. helyezés Túró Nikolettát illette, harmadik Vajda Máté Pál, majd Nikodém Dorka, és Temesfalvi Lacika következett. Mindenki emléklappal, és kellemes élménnyel zárta a napot.

Konzorciumi szavalóverseny és VERS NAP a költészet jegyében...

Konzorciumi szavalóverseny és VERS NAP a költészet jegyében...

Konzorciumi szavalóverseny és VERS NAP a költészet jegyében...

Konzorciumi szavalóverseny és VERS NAP a költészet jegyében...

Konzorciumi szavalóverseny és VERS NAP a költészet jegyében...