Tiszanána Község Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tiszanána-Kömlő Általános Iskola és Óvoda Tiszanánai Székhelyiskolája Tiszanána-Kömlő Általános Iskola és óvoda Főigazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2011. 08. 01. – 2016. 07. 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Heves megye, 3385 Tiszanána, Hunyadi út 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Tiszanána-Kömlő Általános Iskola és Óvoda Intézményfenntartó Társulásban szereplő székhely intézmény vezetése, a tagintézmények szakmai munkájának irányítása, a jogszerű működtetés biztosítása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.