Korszerű informatika rendszer az iskolábanKorszerű informatika rendszer az iskolában

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez, a 2007. december 18-án meghirdetett A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című TIOP-1.1.1/07-1. pályázati kiírásra beadott „IKT eszközfejlesztés a tiszanánai általános iskolában” című TIOP-1.1.1-07/1-2008-0321 pályázatunkat az OKMT Igazgatósága támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Pályázatot benyújtó Tiszanána Község Önkormányzata mint gesztor 14.166.500 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra nyert jogosultságot.

A projekt megvalósításának határideje 2011. június 18.

Költségelemek:

I. Projekt végrehajtásával kapcsolatos költségek: 1.361.200 Ft
II. Eszközbeszerzés, immateriális javak: 12.805.300 Ft

1. Iskolai PC csomag 24 db    
2. Tantermi csomag 8 db    
3. Szerver csomag 1 db                                 
4. Szerver szoftver csomag 1 db                                 

Az informatikai eszközök, szoftverek beszerzését és üzembe helyezését – közbeszerzési eljárás után – az Albacomp RI Kft. végezte.

A szállítás és beüzemelés, az eszközhasználati képzés a vállalt határidőkre megtörtént. Így a tanév utolsó hónapjaiban már működött a korszerű infrastruktúra, 8 tanterem és 1 informatikai terem a legkorszerűbb digitális táblával és tartozékaival van felszerelve.

A támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 14. jogcímcsoport Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program előirányzat biztosította.

Tiszanána, 2011. június 10.

Dr. Tóth József
polgármester