Tiszanána Község Önkormányzata tájékoztatja az érdeklődőket, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjához „Belterületi utak fejlesztése Tiszanánán” (ÉMOP-3.1.3./B-09-2010-0100) címmel benyújtott pályázata sikeresen megvalósításra került.

A pályázat eredményeképpen európai uniós támogatásból megépítésre került a Vörösmarty út és a Cserepes utak, illetve felújításra került a Kossuth út és a Hunyadi út egy-egy szakasza, illetve a Fő út melletti járdák. A munkálatok június végére be is fejeződnek.
A Községháza nagytermében megtartott Zárórendezvényen Dr. Tóth József polgármester köszöntötte a meghívottakat, kiemelve a képviselőtestület tagjait, Barankovics Béla műszaki ellenőrt, Márkus János András projektmenedzsert, a környékbeli falvak polgármestereit és minden kedves megjelentet. Ezek után tájékoztatta a megjelenteket a település újabb nyertes és folyamatban lévő pályázatairól.
Ezt követően Márkus János András projektmenedzser részletes tájékoztatást adott a projekt keretében elvégzett feladatokról, majd a megvalósítás lépéseit mutatta be. Ezekután megköszönte a projektben dolgozó vállalkozások munkáit, kitért az egyéb projektelemek bemutatására is.

A továbbiakban Barankovics Béla műszaki ellenőr tartott előadást az építkezéseken zajló munkafolyamatokról, majd a tájékoztató résztvevői az építésvezető kalauzolásával bejárhatták az építési helyszíneket és meggyőződhettek arról, hogy milyen minőségben készültek el a munkálatok.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Tiszanána, 2011.06.30.