Tiszanána község belterületi vízrendezése
ÉMOP-3.2.1/C-2f-2009-0014

Tiszanána község belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/C-2f-2009-0014

Tiszanána Község Önkormányzata pályázata sikeresen átjutott a kétfordulós eljárásrend második szakaszáni is, így a településen megvalósulhat a tervezett vízrendezés projekt. A közbeszerzési eljárások lefolytatása után a kivitelezővel a Vállalkozási Szerződés megkötésére 2011. február 24.-n, a munkaterület átadására pedig 2011. március 16.-án került sor. Az Észak-Magyarországi Operatív Programnak köszönhetően a közel nettó 300 milliós beruházáshoz 89,97%-os támogatást kapott a település.

Tiszanánán visszatérő probléma, hogy az „égi áldásként” érkező csapadék utakat, kerteket önt el. Az így lezúduló víz folyamatosan tönkreteszi a vízelvezető árkok medrét, azok vízszállító képessége minimálisra csökken, aminek következtében a víz nagy területeket károsítva elönti belterületeiket. A meglévő vízelvezető művek állapota leromlott, azok egy része feliszapolódott, növényzettel benőtt, a beépített átvezető műtárgyak egy részének vízátvezető képessége nem megfelelő és helyenként magassági elhelyezésük sem jó. Ilyen körülmények között szinte törvényszerű volt, hogy a korábbi évektől eltérően az utóbbi időben lényegesen nagyobb mennyiségű és intenzitású lehullott csapadékmennyiséget a leromlott állapotú művek nem tudták kiöntésmentesen elvezetni. A meglévő helyzet tehát rekonstrukciós beavatkozás nélkül nem kellően hatékony és biztonságos, illetve kisebb helyi beavatkozással sem tehető azzá, ezért egy jóval hatékonyabb rendszer kiépítése szükséges.

A megvalósítás érdekében a következő feladatokat hajtják végre:

  • A levezetendő vízhozamok szabályozása belvíztárolók kialakításával.
  • A meglévő vízelvezető csatornák tervezéskori állapotának helyreállítása rekonstrukciós beavatkozás keretében.
  • A hiányzó vízelvezető művek megépítése összhangban a meglévőkkel.

A fejlesztés célja a község környezeti állapotának javítása, az ár- és belvíz veszélyeztetettségének csökkentése, a település szépségének, otthonosságának megőrzése, a fenntartható fejlődés biztosítása mellett megfelelő komfortérzetet nyújtó élettér megteremtése, ezáltal a vidéki életminőség színvonalának javítása.

A fejlesztés eredményeként javul a falu belvíz veszélyeztetettségének helyzete, a csapadékvíz biztonságos elvezetésének rendszere, a Tiszanánán élő és az odalátogató emberek biztonságérzete, az élhetőbb településkép erősödése csökkentheti az elvándorlást, elősegítheti a fiatalok letelepedését, amely a népesség növekedéséhez vezethet. Megszűnhetnek a mocsaras területek, csökkenhet a “szúnyoginvázió” veszélye, illetve a mocsaras területek gázképződése.

Kedvezményezett elérhetőségei:
Tiszanána Község Önkormányzata
3385 Tiszanána, Fő út 108/1.
36/366-101 Fax: 36/566-002
Internet: https://www.tiszanana.hu
E-mail: tiszanana@t-online.hu

Tiszanána község belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/C-2f-2009-0014