Tiszanána Község Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tiszanána-Kömlő Általános Iskola és Óvoda Tiszanánai Székhelyiskolája  Általános Iskola Tiszanána Zenetanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Heves megye, 3385 Tiszanána, Hunyadi út 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Ellátja a zeneiskolai feladatokat.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, zenetanár,
  • Szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló okiratok másolata, nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Istvánné nyújt, a 06/70-360-2099 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tiszanána Község Önkormányzat címére történő megküldésével (3385 Tiszanána, Fő út 108/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2495/2011. , valamint a munkakör megnevezését: Zenetanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 12.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a tiszanana.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.