FELHÍVÁS


A 2012. CXVIII.törvény újraszabályozza az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének és szüneteltetésének rendszerét , mely 2012. szeptember 1-jétől lép hatályba.

A törvényben foglalt, az iskoláztatási támogatást érintő módosítások lényegi elemei :

 

  • 50 kötelező tanórai foglalkozás elmulasztása esetén minden gyermekre, a gyermek életkorától, és a család jövedelmi helyzetétől függetlenül ugyanaz a jogkövetkezmény vonatkozik, azaz ilyen esetben az iskoláztatási támogatás folyósítása szünetel.
  • Megszűnik a felfüggesztés jogintézménye, azaz a családi pótlékot nem kell családtámogatási folyószámlára folyósítani, visszamenőleges kifizetésére ismételt iskolába járás esetén nem kerülhet sor.
  • Az iskoláztatási támogatás szünetelésének időtartama alatt a rászoruló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek sem kaphatják meg a jelenleg természetben nyújtott ellátást.
  • A szüneteltetés megszüntetését a jegyzőnek akkor kell kezdeményeznie, ha a gyermek igazolatlan hiányzásai az öt kötelező tanórai foglalkozást nem haladják meg. Ez enyhítést jelent a hatályos szabályokhoz képest, mivel jelenleg a szünetelés/felfüggesztés megszüntetésére csak akkor kerülhet sor, ha a gyermek egyáltalán nem hiányzik.
  • Azon tanulók esetében, akik a tanítási év végéhez közeledve gyűjtik össze az 50 órás hiányzást ( a szüneteltetés kezdetétől a tanítási év végéig egy  hónapnál rövidebb idő lenne hátra ) , a szüneteltetés csak szeptember 1-jén kezdődik meg, azért, hogy a szankció esetükben a többi tanulóhoz viszonyítva ne legyen aránytalan. Azon tanulók esetén, akiknél a szüneteltetés kezdete, vagy az utolsó felülvizsgálat óta  a tanítási év végéig legalább egy hónap eltelik, a szüneteltetés szükségességét a tanítási év végén felül kell vizsgálni.
  • Az átmeneti rendelkezések szerint a családtámogatási folyószámlán összegyűjtött összeget a jogosultak elveszítik, ha a törvény hatályban lépését követő első felülvizsgálat alkalmával a gyermek 5 kötelező tanórai foglalkozásnál többet mulaszt.

 

 

 

Dr.Joó István

körjegyző