Tiszanána Község Önkormányzatának Védőnőitől

3385 Tiszanána, Fő út 106.

Beszámoló

A területi védőnői ellátás 2012. évi anya-, és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tiszanána I. – II. körzetben

Készült a képviselő-testület soron következő ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A jelenlegi védőnői szolgálatok elődje az 1915-ben megalakult Országos Stefánia Szövetség megfogalmazta a védőnői szolgálat működésének főbb céljait.

Azaz: –    a családok egészségének védelme

–         a betegségek megelőzése

–         a különböző okok miatt támogatásra szorulók segítése.

Ezek a főbb szempontok azóta sem változtak, ennek próbálunk megfelelni.

Módszerünk: az egyéni-közösségi, célzott, a szükségleteken és igényeken alapuló gondozás.

A védőnői ellátás fő területei:

–    Tanácsadóban végzett gondozási tevékenység

–         Családlátogatások

–         Oktatási intézményben végzett védőnői feladatok.

A védőnő feladata továbbra is a megelőző ellátás, a prevenció.

Ezen belül elsősorban az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése, másodsorban a betegségek korai felismerése, illetve a tartós betegségben szenvedők életminőségének javítása.

A gondozási feladatainkat önállóan végezzük az ellátási területen lakcímmel rendelkező és valamilyen jogcímen ott tartózkodó- a védőnői ellátást igénylő és bejelentő személyeknél. Fontos, hogy a gondozott kezdeményezze és igényelje a gondozást. Nem feladatunk a nyomozás a gondozottak után, illetve az információk úton-útfélen történő megszerzése.

Hívatásunk középpontjában a várandós nő, a gyermekágyas anya, az újszülött, a csecsemő és gyermek egészségvédelme áll.

A védőnői tevékenység szakmai felügyeletét a Kistérségi Népegészségügyi Intézet vezető védőnője látja el.

 

-2-

Az elmúlt évben szükségessé vált a körzet határok módosítása, amit a vezető védőnő kérése alapján elvégeztünk. A mi javaslatunk került a Képviselő-testület elé megtárgyalásra. Ennek megfelelően 2010. július1-től a körzet határok a Képviselő-testület által megismert és jóváhagyott módon megváltoztak.

Ennek megfelelően:

Jelenlegi gondozotti létszám 2012. szeptember 5. állapot szerint:

I. körzet: Várandós anyák száma jelenleg:      4 fő

0-6 éves gondozottak száma:         116 fő /86 család/

Az I. körzet ellátási feladata az Általános Iskola alsó tagozata és az Óvoda.

 

II. körzet:    Várandós anyák száma jelenleg:        11 fő

0-6 éves gyermekek száma:              127 fő /89 család/

A II. körzet ellátási feladata az Általános Iskola felső tagozata.

 

 

 

A következőkben az elmúlt évekhez hasonlóan néhány előző évi statisztikai adattal szeretnénk jellemezni a munkánkat.

 

2011. évi népmozgalmi adatok:

 

I. körzet:     Élveszületettek száma:                     11

Ebből koraszülött:                                       3

Kissúlyú újszülött:                                      0

Halvaszületés:                                   0

Csecsemőhalott:                                 0

 

 

Ez évi 2012. szeptember 5-ig népmozgalmi adatok:

I. körzet:     Élveszületettek száma:                         9

Ebből koraszülött:                                         3

Kissúlyú újszülött:                                        0

Halvaszületés:                                     0

Csecsemőhalott:                                   0

 

 

 

 

 

-3-

2011. évi népmozgalmi adatok:

 

II. körzet:    Élveszületettek száma:                     16

Ebből koraszülött:                                       0

Kissúlyú újszülött:                                      0

Halvaszületés:                                   0

Csecsemőhalott:                                 0

Ez évi 2012. szeptember 05-ig népmozgalmi adatok:

II. körzet:    Élveszületettek száma:                     15

Ebből koraszülött:                                       5

Kissúlyú újszülött:                                      1

Halvaszületés:                                   0

Csecsemőhalott:                                 0

 

A védőnői éves jelentés 2011. évi főbb adatai:

 

I. körzet               II. körzet

Újonnan nyilvántartásba vett várandós anyák száma:                      15  18

/A hevesi Családvédelmi Szolgálat adatai alapján 2011. évben a terhessége megszakítását kérő tiszanánai nők száma: 20 fő volt.

 

Tanácsadáson megjelent terhesek száma:             107                     119

Nővédelmi tanácsadáson megjelentek száma:            20             66            Újonnan nyilvántartásba vett csecsemők száma:                 11                         16

Tanácsadáson megjelent csecsemők száma:             195                  171

Tanácsadáson megjelent 1-3 éves gyermekek száma:95                  137

Tanácsadáson megjelent 3-6 éves gyermekek száma:  74                  50

Tanácsadáson összesen megjelentek száma:          502                     559

Védőnői családlátogatások száma 2011 évben:

 

 

I. körzet                II. körzet

Várandós anyák látogatása:                                         144                         183

Gyermekágyas anyák látogatása:                                  66                         120

Nővédelmi látogatások száma:                                      47                            0

Csecsemő látogatások száma:                                      298                         460

 

 

-4-

I. körzet                  II. körzet

 

 

1-3 éves kisgyermekek látogatása:                             209                        234

3-6 éves kisgyermekek látogatása:                             230                        214

Szaklátogatások száma összesen:                               999                     1283

Családlátogatások száma összesen:                            922                     1163

 

2010. decembertől 3 éven át, utazó gyermekorvosi szolgálatot vehetnek igénybe a családok 0-6 éves gyermekeik részére, havonta 2 alkalommal. Minden hónapban  1. és 3. csütörtökön d .u. 14-17 óráig. A szolgáltatás tanácsadási jelleggel működik, nem beteg rendelés a célja. A kiszálló orvos: Dr. Morvai István gyermekgyógyász. A szervezés és az adminisztráció védőnői feladat. Azt tapasztaljuk, hogy van igény rá. Hiányt pótló a szolgáltatás a területünkön, mivel évek óta nem volt gyermekorvosi kiszállás a községben. Az eltelt évben 236 fő jelent meg a szakorvosnál. 2012-ben eddig a megjelentek száma: 107 fő.

 

Oktatási intézményben végzett védőnői tevékenység

A korábbi évekhez hasonlóan az elmúlt tanévben is elvégeztük az előírt szűrővizsgálatokat az általános iskola 2.-4.-6.-8. osztályos tanulóinál. A korábbi években minden páratlan számú évfolyamban kellett a szűréseket végezni, két év óta pedig a páros számú évfolyamokban végzünk szűréseket.  Az iskolai kampányoltásokra a 6.-7. osztályos tanulóknál maradéktalanul sor került.

2009. januártól a védőnői szűrővizsgálatokról igazolásokat adunk a szülőknek a gyermek 1-3-6 hónapos és 1-2-3-4-5-6 éves korában. Ezért az óvodában csoportonként már nem végzünk szűrést.

 

2011/2012-es tanévben végzett tisztasági vizsgálatok száma:

 

Óvodában:  506 /5alkalom/                 Kiszűrt esetek száma:              7

Iskolában: 974 /6alkalom/                Kiszűrt esetek száma:               67

A szülők írásban kaptak értesítést arról, hogy a gyermeküknél tetvességi vizsgálatot végeztünk. Az értesítésben felvilágosítást kap a szülő arról is, hogyan és milyen tetűirtó szer alkalmazásával végezheti el a tetvetlenítést. A rászoruló családok több esetben kaptak ingyenesen tetűirtó szert, amelyet az ÁNTSZ-től szereztünk be, illetve a tanácsadó saját készletéből is adtunk ki. Sajnos ennek ellenére minden vizsgálat alkalmával találunk serkés gyermekeket. A tetvetlenítés elvégzése elsősorban a szülők feladata.

-5-

 

A tanácsadó tisztasági meszelése, festése megtörtént az elmúlt hónapban.

Ebben az évben 1 db vérnyomásmérőt vásároltunk, valamint a hallásvizsgálót javíttattuk, ami rövid idő múlva ismét elromlott. Jelenleg is javításra szorul.

 

A működéshez az anyagi, tárgyi feltételek adottak. Élvezzük a Képviselő- Testület segítségét, támogatását a munkánk feltételeinek javításában. Ezért köszönetünket fejezzük ki!

 

Beszámolónkat ezzel szeretnénk befejezni.

Köszönetünket fejezzük ki az önkormányzat vezetésének, a háziorvosoknak, az egészségügyi munkatársaknak, a Gyógyszertár dolgozóinak, az általános iskola, az óvoda vezetőinek, pedagógusainak, a gyermekjóléti szolgálat családgondozójának, a gyámügyi előadónak a jó munkakapcsolatért és munkánk támogatásáért.

 

Kérjük a Képviselő-testületet, hogy beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek.

 

Tiszanána, 2012. szeptember 05.

 

Tisztelettel:

Pallagi Erika sk.                          Kakuk Béláné sk.

védőnő                                               védőnő

I. körzet                                            II. körzet

 

 

Tiszanána Község Önkormányzatának Védőnőitől

3385 Tiszanána, Fő út 106.

Beszámoló

A területi védőnői ellátás 2012. évi anya-, és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tiszanána I. – II. körzetben

Készült a képviselő-testület soron következő ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A jelenlegi védőnői szolgálatok elődje az 1915-ben megalakult Országos Stefánia Szövetség megfogalmazta a védőnői szolgálat működésének főbb céljait.

Azaz: –    a családok egészségének védelme

–         a betegségek megelőzése

–         a különböző okok miatt támogatásra szorulók segítése.

Ezek a főbb szempontok azóta sem változtak, ennek próbálunk megfelelni.

Módszerünk: az egyéni-közösségi, célzott, a szükségleteken és igényeken alapuló gondozás.

A védőnői ellátás fő területei:

–    Tanácsadóban végzett gondozási tevékenység

–         Családlátogatások

–         Oktatási intézményben végzett védőnői feladatok.

A védőnő feladata továbbra is a megelőző ellátás, a prevenció.

Ezen belül elsősorban az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése, másodsorban a betegségek korai felismerése, illetve a tartós betegségben szenvedők életminőségének javítása.

A gondozási feladatainkat önállóan végezzük az ellátási területen lakcímmel rendelkező és valamilyen jogcímen ott tartózkodó- a védőnői ellátást igénylő és bejelentő személyeknél. Fontos, hogy a gondozott kezdeményezze és igényelje a gondozást. Nem feladatunk a nyomozás a gondozottak után, illetve az információk úton-útfélen történő megszerzése.

Hívatásunk középpontjában a várandós nő, a gyermekágyas anya, az újszülött, a csecsemő és gyermek egészségvédelme áll.

A védőnői tevékenység szakmai felügyeletét a Kistérségi Népegészségügyi Intézet vezető védőnője látja el.

 

-2-

Az elmúlt évben szükségessé vált a körzet határok módosítása, amit a vezető védőnő kérése alapján elvégeztünk. A mi javaslatunk került a Képviselő-testület elé megtárgyalásra. Ennek megfelelően 2010. július1-től a körzet határok a Képviselő-testület által megismert és jóváhagyott módon megváltoztak.

Ennek megfelelően:

Jelenlegi gondozotti létszám 2012. szeptember 5. állapot szerint:

I. körzet: Várandós anyák száma jelenleg:      4 fő

0-6 éves gondozottak száma:         116 fő /86 család/

Az I. körzet ellátási feladata az Általános Iskola alsó tagozata és az Óvoda.

 

II. körzet:    Várandós anyák száma jelenleg:        11 fő

0-6 éves gyermekek száma:              127 fő /89 család/

A II. körzet ellátási feladata az Általános Iskola felső tagozata.

 

 

 

A következőkben az elmúlt évekhez hasonlóan néhány előző évi statisztikai adattal szeretnénk jellemezni a munkánkat.

 

2011. évi népmozgalmi adatok:

 

I. körzet:     Élveszületettek száma:                     11

Ebből koraszülött:                                       3

Kissúlyú újszülött:                                      0

Halvaszületés:                                   0

Csecsemőhalott:                                 0

 

 

Ez évi 2012. szeptember 5-ig népmozgalmi adatok:

I. körzet:     Élveszületettek száma:                         9

Ebből koraszülött:                                         3

Kissúlyú újszülött:                                        0

Halvaszületés:                                     0

Csecsemőhalott:                                   0

 

 

 

 

 

-3-

2011. évi népmozgalmi adatok:

 

II. körzet:    Élveszületettek száma:                     16

Ebből koraszülött:                                       0

Kissúlyú újszülött:                                      0

Halvaszületés:                                   0

Csecsemőhalott:                                 0

Ez évi 2012. szeptember 05-ig népmozgalmi adatok:

II. körzet:    Élveszületettek száma:                     15

Ebből koraszülött:                                       5

Kissúlyú újszülött:                                      1

Halvaszületés:                                   0

Csecsemőhalott:                                 0

 

A védőnői éves jelentés 2011. évi főbb adatai:

 

I. körzet               II. körzet

Újonnan nyilvántartásba vett várandós anyák száma:                      15  18

/A hevesi Családvédelmi Szolgálat adatai alapján 2011. évben a terhessége megszakítását kérő tiszanánai nők száma: 20 fő volt.

 

Tanácsadáson megjelent terhesek száma:             107                     119

Nővédelmi tanácsadáson megjelentek száma:            20             66            Újonnan nyilvántartásba vett csecsemők száma:                 11                         16

Tanácsadáson megjelent csecsemők száma:             195                  171

Tanácsadáson megjelent 1-3 éves gyermekek száma:95                  137

Tanácsadáson megjelent 3-6 éves gyermekek száma:  74                  50

Tanácsadáson összesen megjelentek száma:          502                     559

Védőnői családlátogatások száma 2011 évben:

 

 

I. körzet                II. körzet

Várandós anyák látogatása:                                         144                         183

Gyermekágyas anyák látogatása:                                  66                         120

Nővédelmi látogatások száma:                                      47                            0

Csecsemő látogatások száma:                                      298                         460

 

 

-4-

I. körzet                  II. körzet

 

 

1-3 éves kisgyermekek látogatása:                             209                        234

3-6 éves kisgyermekek látogatása:                             230                        214

Szaklátogatások száma összesen:                               999                     1283

Családlátogatások száma összesen:                            922                     1163

 

2010. decembertől 3 éven át, utazó gyermekorvosi szolgálatot vehetnek igénybe a családok 0-6 éves gyermekeik részére, havonta 2 alkalommal. Minden hónapban  1. és 3. csütörtökön d .u. 14-17 óráig. A szolgáltatás tanácsadási jelleggel működik, nem beteg rendelés a célja. A kiszálló orvos: Dr. Morvai István gyermekgyógyász. A szervezés és az adminisztráció védőnői feladat. Azt tapasztaljuk, hogy van igény rá. Hiányt pótló a szolgáltatás a területünkön, mivel évek óta nem volt gyermekorvosi kiszállás a községben. Az eltelt évben 236 fő jelent meg a szakorvosnál. 2012-ben eddig a megjelentek száma: 107 fő.

 

Oktatási intézményben végzett védőnői tevékenység

A korábbi évekhez hasonlóan az elmúlt tanévben is elvégeztük az előírt szűrővizsgálatokat az általános iskola 2.-4.-6.-8. osztályos tanulóinál. A korábbi években minden páratlan számú évfolyamban kellett a szűréseket végezni, két év óta pedig a páros számú évfolyamokban végzünk szűréseket.  Az iskolai kampányoltásokra a 6.-7. osztályos tanulóknál maradéktalanul sor került.

2009. januártól a védőnői szűrővizsgálatokról igazolásokat adunk a szülőknek a gyermek 1-3-6 hónapos és 1-2-3-4-5-6 éves korában. Ezért az óvodában csoportonként már nem végzünk szűrést.

 

2011/2012-es tanévben végzett tisztasági vizsgálatok száma:

 

Óvodában:  506 /5alkalom/                 Kiszűrt esetek száma:              7

Iskolában: 974 /6alkalom/                Kiszűrt esetek száma:               67

A szülők írásban kaptak értesítést arról, hogy a gyermeküknél tetvességi vizsgálatot végeztünk. Az értesítésben felvilágosítást kap a szülő arról is, hogyan és milyen tetűirtó szer alkalmazásával végezheti el a tetvetlenítést. A rászoruló családok több esetben kaptak ingyenesen tetűirtó szert, amelyet az ÁNTSZ-től szereztünk be, illetve a tanácsadó saját készletéből is adtunk ki. Sajnos ennek ellenére minden vizsgálat alkalmával találunk serkés gyermekeket. A tetvetlenítés elvégzése elsősorban a szülők feladata.

-5-

 

A tanácsadó tisztasági meszelése, festése megtörtént az elmúlt hónapban.

Ebben az évben 1 db vérnyomásmérőt vásároltunk, valamint a hallásvizsgálót javíttattuk, ami rövid idő múlva ismét elromlott. Jelenleg is javításra szorul.

 

A működéshez az anyagi, tárgyi feltételek adottak. Élvezzük a Képviselő- Testület segítségét, támogatását a munkánk feltételeinek javításában. Ezért köszönetünket fejezzük ki!

 

Beszámolónkat ezzel szeretnénk befejezni.

Köszönetünket fejezzük ki az önkormányzat vezetésének, a háziorvosoknak, az egészségügyi munkatársaknak, a Gyógyszertár dolgozóinak, az általános iskola, az óvoda vezetőinek, pedagógusainak, a gyermekjóléti szolgálat családgondozójának, a gyámügyi előadónak a jó munkakapcsolatért és munkánk támogatásáért.

 

Kérjük a Képviselő-testületet, hogy beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek.

 

Tiszanána, 2012. szeptember 05.

 

Tisztelettel:

Pallagi Erika sk.                          Kakuk Béláné sk.

védőnő                                               védőnő

I. körzet                                            II. körzet