BESZÁMOLÓ

Fogorvosi tevékenységről 2011. 08.01-2012.08.31 időszakra vonatkozóan

 

A fogászati ellátást a PSZ INTERKOTRAKT KFT biztosította.

A KFT-nek az általános fogászati és iskola fogászati tevékenységét folytatva megállapítható, hogy a feladatot a lehetőségekhez képest sikeresen, emelt szinten tudta biztosítani, mivel a megelőző preventív és a konzerváló fogászat területén lényeges előrelépést tudunk megcélozni a fogmegtartó beavatkozások prioritása révén.

Fogászati alapellátás keretében a végzett munkát a következő célcsoportban végeztük:

 

01 Térítési kategória (Magyar biztosítás alapján végzett térítésmentes ellátás) 18-60 év között

Megjelent esetek: 717

Beavatkozások száma:

Fogorvosi szűrővizsgálat: 199

Intraorális érzéstelenítés: 463

Esztétikus tömés egy felszínen: 39

Esztétikus tömés több felszínen: 356

Gyökértömés: 101

Fogkőeltávolítás: 257

Tasak gyógyszeres kezelése: 1002

Fogeltávolítás: 155

 

7G Térítési kategória (Gyermek) 0-18 év között

Megjelent esetek: 1502

Beavatkozások száma:

Fogorvosi szűrővizsgálat: 542

Intraorális érzéstelenítés: 277

Esztétikus tömés egy felszínen: 12

Esztétikus tömés több felszínen: 221

Tejfog tömés egy felszínen: 29

Tejfog tömés több felszínen: 187

Gyökértömés: 30

Fogkőeltávolítás: 129

Tasak gyógyszeres kezelése: 432

Fogeltávolítás: 152

Helyi fluoridálás segédeszköz nélkül: 556

Barázdazárás: 1326


7I Térítési kategória (Időskorú) 60 év feletti

Megjelent esetek: 130

Beavatkozások száma:

Fogorvosi szűrővizsgálat: 45

Intraorális érzéstelenítés: 98

Esztétikus tömés egy felszínen: 1

Esztétikus tömés több felszínen: 47

Gyökértömés: 6

Fogkőeltávolítás: 38

Tasak gyógyszeres kezelése: 133

Fogeltávolítás: 61

 

Az elvégzett beavatkozások dokumentálására valamint OEP felé teljesítményjelentésre alkalmazott számítógépes program nem teszi lehetővé a településekre vonatkozó megosztást. A fentebb közölt megjelent esetek valamint beavatkozások az össz. teljesítmény  70 %-a, mely a Tiszanána, Sarud községek lakosságának ellátását mutatja.

A fogászati ellátást biztosító gazdasági társaság helyzete évről-évre lényegesen nehézkessé válik. Az Önkormányzat továbbra sem támogatja az üzemanyag felhasználást, mely megszűnt több mint egy éve, ezzel szemben az üzemanyag árak folyamatosan emelkednek. Az OEP támogatása is csökkent, melyet még nehezít a beépített teljesítmény volumen korlát és pont/Forint érték csökkentett szinten maradása. Az ellátáshoz használt fogászati anyagok, a prevenció területén használt eszközök, valamint egyszer használatos eszközök árainak folyamatos emelkedése komoly nehézséget ró a társaságra. Mindezek ellenére a páciensek létszáma, az ellátás színvonala nem csökkent. Nagy hangsúlyt fektettünk az iskola- ifjúság szűrővizsgálatokra, fogászati ellátásra, a prevencióra valamint a fogmegtartó kezelésekre. Tapasztalataink szerint a gyermekek már nem csak az iskola- ifjúsági szűrés keretében veszik igénybe az ellátást, szívesen jönnek vissza szülővel vagy egyéb visszarendelések alkalmával. Az általános iskolából már kikerült gyermekek, akik középiskolai vagy gimnáziumi tanulmányaikat a városokban végzik, továbbra is a fogászati ellátásban a tiszanánai fogászati rendelést választják.

Az ellátás során gyakran tapasztaljuk, hogy a fogászati kezelést igénybe vevő páciens nem a saját okmányával (TAJ kártya, lakcím kártya) kívánja igénybe venni az ellátást. Komoly problémát jelenthet abban az esetben, hogyha esetleg egy elhunyt hozzátartozó okmányával érkezik a beteg (névazonosság), az ellátás időpontjában ez nem derül ki, mivel mindenkit személyesen az ellátást nyújtó orvos nem ismerhet. Az OEP a teljesítmény finanszírozást ez ellátást követő két hónap múlva utalványozza, azonban ilyen esetekben az kifizetést megvonja, valamint a „passzivált TAJ-ra” történt ellátást bünteti.

2007. január 1-től a praxisok kötelezően ellenőrzik a TAJ-ok érvényességét. Piros lámpa jelzi az érvénytelen TAJ-t, melyről a páciens azonnal tudomást szerez és az ellátást végző orvos felhívja a figyelmét, hogy rendezze a jogviszonyát. Öt év tapasztalata mutatja a betegek fegyelmezetlenségét ezzel kapcsolatosan, mert igen csekély számban történik ügyintézés. Továbbra is előfordulnak rendezetlen jogviszonnyal jelentkező páciensek, akik az ellátást természetesen megkapják.

Korszerűbb anyagok és eszközök felhasználásával valamint digitális röntgen beüzemelésével bővítettük az ellátás színvonalát.

Ebben az évben beüzemelésre került a fogászati rendelőben a klíma, mely nemcsak ez ellátást végző fogorvos munkáját teszi comfortossá, hanem a páciensek közérzetének javítását is szolgálja, melynek sok esetben hangot is adnak.  Lehetőség szerint kérjük az önkormányzat támogatását anyagvásárlás, üzemanyag támogatás és már a korábbiakban említett asszisztencia bértámogatás tárgyában.

A fogászati betegségek megelőzésének célja, hogy lehetőleg egész életen át megtarthassuk saját fogainkat, amely mind esztétikai, mind pedig rágóképesség megőrzése szempontjából a legelőnyösebb megoldás. Ezért célunk a prevenció és a fogmegtartó kezelése számának növelése, az általános állapot javulása. Mindez közös összefogással valamint támogatással valósulhat meg.

Külön köszönetemet fejezem ki polgármester úrnak valamint a testületi tagoknak ez eddig nyújtott támogatásáért, segítségért amely nagyos sokban segítette, fejlesztette Tiszanána-Sarud körzetének fogászati ellátását.

Köszönetemet fejezem ki az eddigi együttműködésért és támogatásáért és remélem, hogy a továbbiakban is a lehetőségekhez mérten, a lakosság ellátásának megelégedettségére, a színvonal szinten tartására számíthatok támogatásukra.

 

Eger, 2012. szeptember 06

.

Tisztelettel:

Dr. Szmirnov György

fogorvos