Tiszanána-Sarud Önkormányzat

Körjegyzőség

3385 Tiszanána, Fő út 108/1.

K i v o n a t

Tiszanána Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvből:

Tiszanána Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete: A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 2/2012.(II.02.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletének módosítása.

 

Tiszanána község önkormányzatának képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, továbbá a 2012. évi XXVIII törvény rendelkezéseire figyelemmel és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 8.§ (4) bekezdésében meghatározott feladat körében eljárva az alábbiakat rendeli el:

 

3. számú melléklet

 

1.§

 

A lakossági hulladékszállítási díjat 120 l-es edényzet vonatkozásában 12.960,- Ft/év + ÁFA (bruttó: 16.459,- Ft/év), azaz negyedévente bruttó 4.115,- Ft összegben állapítja meg heti egyszeri szállítással.

 

2.§

 

A rendelet kihirdetését követő napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

 

 

Dr. Tóth József                                                                                              Dr. Joó István

polgármester                                                                                       körjegyző

 

 

Kivonat hiteléül:

Tiszanána, 2012. szeptember 14.

Dr. Joó István
körjegyző