Tiszanánai Közös Önkormányzati Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszanánai Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3385 Tiszanána, Fő út 108/1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi, gazdálkodási.

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi, gazdálkodási feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi, gazdálkodási.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelő,

§         Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

§         6 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, gazdálkodási vagy pénzügyi-számviteli,

§         Legalább 3 év feletti szakmai tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth József polgármester nyújt, a 06/36-566-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tiszanánai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3385 Tiszanána, Fő út 108/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 119/2014. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

§         Személyesen: Dr. Tóth József polgármester, Heves megye, 3385 Tiszanána, Fő út 108/1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója a két település polgármesterével együtt bírálja el. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Tiszanána, Kömlő községek hirdetőtábláján – 2014. január 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Tiszanána község honlapja: tiszanana.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.