Tiszanánai Tündérkert Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tiszanánai Tündérkert Óvoda óvoda Óvodatitkár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.01.05.-2020.01.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3385 Tiszanána, Fő út 116.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Tanügyi, pénzügyi, számviteli, munkaügyi, adminisztrációs (levelezés, adatbázis kezelés, KIR rendszer kezelés) munkáltató által meghatározott egyéb feladatok végzése munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés, Számviteli, pénzügyi képesítés, gazdálkodási alapismeretek (pénzügy, számvitel).,
 • 3-5 éves szakmai tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Windows NT/2000/XP,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű Kiváló együttműködő képesség, rugalmasság, önállóság, megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak kikérését igazoló irat. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásban részvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. január 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszanánai Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (3385 Tiszanána, Fő út 116. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35-55/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodatitkár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat benyújtásának határideje után személyes elbeszélgetés a Tiszanánai Tündérkert Óvoda nevelőtestületének véleményezése alapján az óvodavezető dönt, melynek eredményéről minden pályázót értesítünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Tiszanána honlapja – 2016. december 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.