Tiszanánai Közös Önkormányzati Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tiszanánai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3372 Kömlő, Fő út 26-30.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati és intézményi számviteli, pénzügyi főbb tevékenységi körök, gazdálkodási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középiskola/gimnázium,
  • Közigazgatásban szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, felsőfokú képesítés, regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Felsőfokú képesítés, Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői képesítés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak kikérését igazoló irat. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásban részvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turó Tamás nyújt, a 06308293557 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tiszanánai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3385 Tiszanána, Fő út 108/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A jegyző dönt Kömlő Község polgármesterének előzetes egyetértésének kikérését követően. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítás jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Tiszanána honlapja – 2017. január 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 6 hónap próbaidő vállalása.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszanana.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 9.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.