10/2018. (VI.1) önkormányzati rendelete: Tiszanána Község településképének védelméről