4/2018. (III.30.) önkormányzati rendelete: Szervezeti és Működési Szabályzatáról