6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete: Tiszanána Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018.(III.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról.