16/2018 (XI.29.) Önkormányzati rendelet Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályiról és az azokat sértő magatartás jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.