16/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete: Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályiról és az azokat sértő magatartás jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására