19/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet: A temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 22/2013.(IV.8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosításáról.