8/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet: A helyi közművelődési feladatairól.