Tájékoztató

A Nemzeti Választási Bizottság 2019. július 30-án kelt 183/2019 számú határozatával 2019. október 13. napjára tűzte ki a nemzetiségi képviselők választását. Tiszanána településen a kitűzéskor a névjegyzékbe felvett választó polgárok száma 257 fő, a szükséges ajánlások száma:

13 db. Megválasztható képviselők száma 5 fő.

Az ajánló ív átadásának legkorábbi napja 2019. augusztus 24-től, a nemzetiségi önkormányzati jelöltek bejelentésének határideje 2019.szeptember 09. 16:00 óra.

Tiszanána, 2019. augusztus 9

Dr. Joó István
HVI vezetője