– A futballklub működésére, felszerelésére – folyamatban                                                                1 millió Ft

– Iskola fűtéskorszerűsítés – befejezett beruházás                                                                             2 millió Ft

– Falunapok és egyéb kulturális rendezvényekre nyert – befejezett                                                  3 millió Ft

– Orvosi eszközök – 2020-ra áthúzódó beszerzés                                                                              3 millió Ft

– Térfigyelő kamerarendszer – befejezett beruházás                                                                          6 millió Ft

– Számítás- és irodatechnikai eszközök – befejezett beruházás                                                         7 millió Ft

– Főtér, emlékművek, utcabútorok, piaci elárusító helyek – befejezett beruházás                             7 millió Ft

– Hősök kertje felújítása – 2020-ra áthúzódó beruházás                                                                    7 millió Ft

– Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyert pályázati támogatás – befejezett                                     10 millió Ft

– 18 személyes autóbusz – befejezett beruházás                                                                              11 millió Ft

– 11 db sárrázó, portalanított utak kaviccsal történő borítása – befejezett beruházás                      15 millió Ft

– Utak, járdák aszfalttal történő felújítás – befejezett beruházás                                                     18 millió Ft

– Fő út 219. épület felújítása – 2020-ban kezdődő beruházás                                                          19 millió Ft

– Egészségház tető, orvosi eszközöket, bútorok – befejezett beruházás                                          20 millió Ft

– Rendkívüli szociális támogatási pályázaton nyert összeg                                                              21 millió Ft

– Rendkívüli támogatási pályázat szociális REKI                                                                            21 millió Ft

– Rendkívüli támogatási pályázat a tűzoltóknak                                                                              22 millió Ft

– Iskolai sportudvar létesült – befejezett beruházás                                                                         22 millió Ft

– Rendkívüli települési támogatás – befejezett                                                                                23 millió Ft

– Konyhafejlesztés, eszközök vásárlása – befejezett beruházás                                                      25 millió Ft

– Szociális tüzelőanyag pályázat – befejezett                                                                                   29 millió Ft

– Szünidei étkezési pályázat – befejezett                                                                                         42 millió Ft

– 10 épületünkre napelemes rendszer – befejezett beruházás                                                          80 millió Ft

– Strand és kikötő felújítására – elkezdődött és 2020-ra áthúzódó beruházás                               333 millió Ft

– Közösségi ház, Csillagpont, szociális bérlakások – 2020-ban kezdődő beruházás                      390 millió Ft

– Közmunkaprogram, erő- és munkagépek, szerszámok, anyagok – befejezett beruházás          1330 millió Ft

Összesen:                                                                                                                                            2,470 milliárd Ft