T Á J É K O Z T A T Ó

A közösségi fórumokon, a választási szórólapokon a település képet kétség kívül negatívan érintő romos házak kapcsán megjelent hangulatkeltésre alkalmas nem kellően megalapozott információkat, fél igazságokat helyére kell tenni.

Sajnálatos módon a több éve üresen álló, lakatlan ingatlanokat ismeretlen tettesek előszeretettel bontani kezdik. Először belülről visznek el mindent, aztán elbontják a tetőt – a hasznosnak vélt tetőanyagot, cserepet elviszik – a falakat pedig mementóként ott hagyják.

Az Önkormányzat számtalan esetben tett rendőrségi feljelentést ezen ügyek kapcsán, de a nyomozás valamennyi esetben eredménytelenül zárult. Kevesebb azon tulajdonosok száma, akik maguk kérik a bontás elrendelését, mert az erősen megromlott állagú ingatlanuk a vagyonbiztonságot, mások élet – vagy testi épségét veszélyeztetik.

A bontási hatósági engedély kiadására Heves Város Polgármesteri Hivatal I. fokú Építésügyi hatósága jogosult, kényszerbontás elrendelésére pedig a település jegyzőjének van hatásköre.

Tudomásom szerint bontási engedélyt 2 alkalommal adott ki az építésügyi hatóság, jegyzői hatáskörben 17 esetben került sor kényszerbontás elrendelésére az elmúl 5 év során.

A kötelezettek nem minden esetben tettek eleget a végzésben foglaltaknak – jó szokás szerint a hasznosítható faanyagot, tetőfedő anyagot lebontották, a falak maradtak. 2019. április 30.-i határidővel kaptak felszólítást a romok eltakarítására, és mivel ez nem történt meg második alkalommal szeptember 30-ig. Néhány esetben ez sem történt meg – ezért 2019. október 1-én megbíztam 3 vállalkozót a romok felszámolására. A munka elkezdődött, a napokban is szemmel láthatóan folytatódik. Természetesen a bontási költségek a tulajdonosok részére kiszámlázásra kerülnek.

Tehát korántsem arról van szó, hogy a választás közeledtével, rohamléptekkel hozzáfogott az önkormányzat a romos házak felszámolásához.

Valamennyien örülnénk, ha ez a folyamat nem folytatódna, a lakosság a polgárőrség jelezné, ha engedély nélküli lakóház bontást észlelne – mert csak széleskörű összefogással számolható fel ez a negatív tendencia.

Remélhetően mindannyiunk lelkében él a szép, rendezett környezet iránti igényesség.

 

Tiszanána, 2019. október 9.

Dr. Joó István
jegyző